The HPH Network of Norway

Contact information

 

National Coordinator: Ida Bukholm

Email: ida.r.khan.bukholm@ahus.no 

Assistant National Coordinator: Kjersti J.Ø. Fløtten

Email: kjersti.flotten@ahus.no 

 

Center for health promotion

Akershus University Hospital

1478 Lørenskog

Norway

norskhph@ahus.no  

www.norskhph.no

 

Attachments

Progress repport 2015-2016

Progress repport 2013-2014

Strategi and Action Plan 2013-2016

Members

 • Akershus Universitetssykehus HF

 • Helse Nord-Trøndelag HF

 • Helse Stavanger

 • Sørlandet Sykehus HF

 • St. Olavs Hospital Trondheim University Hospital

 • Helse Bergen HF

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Tannhelsetjenesten i Akershus

 • Sykehuset Innlandet

 • Diakonhjemmet Hospital (Diakonhjemmet Sykehus)

 • Telemark Hospital (Sykehuset Telemark HF)

 • EUCOMS (European Community Mental Health Service)

 • Norwegian Nurses Organisation

 • N.K.S. Kløverinstitusjoner

 • Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI)

 • Norwegian National Advisory Unit on Learning and Mastery in Health (NK LMH)

2019 International HPH Network   |   Burchardstrasse 17, 20095 Hamburg, Germany   |   info@hphnet.org   |   Tel: +49 40 22621149-0

Hits since Dec2018:

 • LinkedIn Social Ikon
 • c-facebook
 • Twitter Classic