HPH Network of The Czech Republic 

The Czech Republic is one of European members of The International HPH Network. The HPH´s participation of Czech Republic was started since 2003 throught activities of the Ministry of Health of The Czech Republic. National Coordinator of the czech HPH Network is Milena Kalvachová, MA, head of Health Services Quality Department of the Ministry of Health of the Czech Republic.

Česká republika je jedním z evropských členů Mezinárodní sítě HPH. Participace České republiky na programu HPH byla zahájena v roce 2003 prostřednictvím aktivit Ministerstva zdravotnictví ČR. Národní koordinátorkou české sítě HPH je Mgr. Milena Kalvachová, vedoucí oddělení kvality zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví České republiky

Contact information

National coordinator: Milena Kalvachova

Other contacts: Veronika Stejskalova

      
Department of Health Services
Ministry of Health
Palackeho namesti 4
CZ - 128 01 Prague 2
Czech Republic

Current HPH hospitals in the Czech Republic

 

 

Attachments

Progress Report 2015-2016

2019 International HPH Network   |   Burchardstrasse 17, 20095 Hamburg, Germany   |   info@hphnet.org   |   Tel: +49 40 22621149-0

Hits since Dec2018:

  • LinkedIn Social Ikon
  • c-facebook
  • Twitter Classic